Sbalení a rozbalení adresáře

Sbalení a rozbalení pro potřeby přenosu nebo odzálohování před reinstalací

Tar – zabalení a Gzip komprimace

tar -zcvf jméno_archivu název_adresáře_k_zabalení

Příklad zabalení

sudo tar -zcvf etc.tar.gz /etc

Tar – rozbalení a Gzip dekomprimace

tar -zxvf název_archivu

Příklad rozbalní

tar -zxvf etc.tar.gz ~/zaloha_etc

Bzip2 – lepší poměr komprese

Zabalní a následné rozbalení

tar -jcvf jméno_archivu název_adresáře_k_zabalení
tar -jxvf etc.tar.gz ~/zaloha_etc

Napsat komentář